Personvern

APR Flytting AS
Havnegt 2
4306 Sandnes

Kontaktinformasjon
Telefon: 40003499
E-post: post@apr.as
Org.no: 992 826 207

 

Transportbetingelser ved flytting :

APR påberoper seg muligheten til å kunne sette inn mer mannskap mot pristillegg for å få utført
jobben rasjonelt for begge parter. Veggfaste/monterte gjenstander må demonteres av kunden hvis
ikke annet er avtalt. Bildekk på eller uten felg og grill må være rengjort eller pakket inn i egnet
emballasje
Vaske- og oppvaskmaskiner må frakobles, tømmes for vann og påmonteres transportsikring.
Flyttebyrået tar ikke ansvar for maskinelle skader dersom ikke transportsikring er montert.
Ildsfarlige, eksplosiver, illeluktende eller etsende stoffer tas ikke med på flyttebilen.
Hvis dette havner på flyttebilen vil kunden stilles ansvarlig for eventuelle skader dette måtte
forårsake.
Flyttebyrået har ikke juridisk ansvar for tap eller skade på smykker, mynter eller frimerkesamlinger
som medbringes flyttebilen.
Flyttebyrået fraskriver seg ansvar for tapt gods med mindre at kunde har kjøpt og betalt for
nummerert listeføring.
Det tas ikke ansvar for planter, grønnsaker eller andre temperaturømfintlige varer.
Møbler/gods som veier over 90kg må avtales på forhånd. Hvis ikke gods er avtalt tilkommer ett
«tungt løft» tillegg som reguleres iht. vekt samt. gebyr a 250,- NOK
Dypfryser må avtines og tømmes for matvarer da det ikke kan tilkobles strøm på flyttebilen.
Adkomst må tilrettelegges av kunden. Eventuelle forsinkelser eller merarbeid på grunn av manglende
adkomst belastes kunden dersom ikke annet er avtalt på forhånd.
Ved levering blir esker og møbler plassert etter kundens anvisning. Er ikke kunden tilstede eller det
ikke foreligger anvisning vil godset bli plassert sentralt i bopel eller etter best mulig skjønn.
Flyttebyråets ansvar opphører i det øyeblikk flyttegodset er overlevert til annet enn flyttebyråets
lager eller annet transportmiddel.
Flyttebyråets forsikringsansvar er begrenset til transportforsikring hvor det juridiske ansvaret er
begrenset til kr 1200,- NOK pr m3 uavhengig av verdi. Kunden oppfordres derfor til å tegne egen
flyttegodsforsikring.
Flyttegods som kunden selv har pakket i esker etc. fraskriver flyttebyrå seg ethvert ansvar.
Reklamasjon i forbindelse med skader o.l må fremsettes skriftlig og uten ugrunnet opphold senest
innen 48 timer.
Betaling av flytteoppdraget skal være kontant eller kort ved utført oppdrag. Annet må være avtalt og
godkjent før flyttingen.
Minstepris på flytteoppdrag er 2 timer hvis ikke annet er avtalt på forhånd.
Alt av senger, barnesenger og møblement festet til sponplater anbefales demontert så langt det lar
seg gjøre. Dette gjelder også bordbein og TV-benks ben bla. da det lett knekker og ikke dekkes.
Demontering av nevnte møblement utført av flyttebyrået må avtales på forhånd.

Ved booking etter klokken 11:00 tas det forbehold om at forsinkelser kan oppstå grunnet oppdrag
tidligere på dagen og eventuell trafikk.
For flyttemannskap med og uten bil er minstepris 2 timer hvis ikke annet er avtalt.
Ved tilbud fastpris/turpris gjelder pris etter estimert volum. Utover estimert volum beregnes tillegg i
pris pr. m3 regnet fra oppgitt pris fordelt på estimert m3. Piano/safe kommer i tillegg.

For vaskepersonell med og uten bil er minstepris 2 timer hvis ikke annet er avtalt. Tilbudet gjelder
flyttevask ikke grovvask eller byggvask.
Ved tilbud fastpris gjelder pris etter estimert areal. Utover estimert areal beregnes tillegg i pris pr.
m2 regnet fra oppgitt pris.
Betaling av oppdraget skal være kontant eller kort ved utført oppdrag. Annet må være avtalt og
godkjent før flyttingen.
Oppdraget godkjennes ved kundens signatur eller den som kunden har gitt i oppdrag å kontrollere
utførelsen. I tilfeller hvor slik ikke er tilstede for kontroll/signatur, bortfaller reklamasjonsretten med
mindre annet er skriftlig avtalt. I slike tilfeller hvor etterutbedring foretas belastes kunde etter
gjeldende timesats + kjøring/bom.
Flyttevask inkluderer
Vegger og tak tørrmoppes/støvsuges. Flekker fjernes hvis mulig.
Heldekningstepper støvsuges hvis ikke annet er avtalt.
Vinduer vaskes/pusses innvendig og utvendig.
Skap og skuffer vaskes. Det skal og vaskes oppå skap og lister.
Avtrekksvifte på kjøkken og bad rengjøres for fett og smuss både innvendig og utvendig.
Rengjøring må også foretas bak radiatorer/panelovner.
Ovner/peis/askeskuffe tømmes. Brannmur vaskes.
Alt sanitærutstyr rengjøres også under badekar samt rengjøring av gulvsluker (hvis tilgjengelig uten
demontering).
Garasje. bod, loft feies.

Reklamasjon må skje snarest og senest en uke etter levering. Bedriften dekker erstatning for grov
uaktsomhet i tråd med internationale regler og gods under transport og begrenses til kr: 1.200,- pr.
m3 skadet gods. Ref kontraktsvilkår. Ved bruk av flytteforsikring er egenandelen kr: 5000,-